Obsah

Upravení skupiny

Práce se sbírkami lze provádět pouze v panelu se sbírkami.

Poznámka

Pro zobrazení panelu se sbírkami vyberte položku nabídky Nastavení > Zobrazení > Sbírky.

 1. Klepněte pravým tlačítkem na vlastní sbírku nebo na skupinu sbírky, která se má upravit.

  ../../_images/qet_element_collection_folder_right_click.png

  Obrázek: Volby pro složku

 2. Pro otevření vyskakovacího okna pro otevření Přidat novou skupinu klepněte na Upravit složku.

  ../../_images/qet_element_collection_category_add.png

  Obrázek: Vyskakovací okno pro novou skupinu

 3. Upravte název skupiny nebo přidejte nový překlad názvu skupiny stisknutím Přidat řádek.

 4. Stiskněte OK pro změnu vlastností skupiny.

Poznámka

QElectroTech pracuje podle normy ISO 639-1. Jazyk názvu složky je stanoven pomocí dvojpísmenného kódu, který se má použít ve sloupci jazyka tabulky hodnot buňky.