Obsah

Další informace v záhlaví výkresu

QElectroTech poskytuje možnost stanovit vlastnost pole řetězce s názvem Doplňující údaje. Toto pole vlastnosti je poskytováno uživateli, aby mu umožnilo určit autora a/nebo licenci v záhlaví výkresu. Jakoukoliv jinou informaci lze stanovit v tomto poli s vlastností.

../../../_images/qet_title_block_extra_info.png

Obrázek: Vyskakovací okno pro doplňující údaje v záhlaví výkresu v QElectroTechu

Pro zobrazení/upravení doplňujících údajů v záhlaví výkresu:

  1. Zobrazení záhlaví výkresu v editoru záhlaví výkresu.

  2. Pro zobrazení vyskakovacího okna s doplňujícími údaji jděte do položky nabídky Úpravy > Upravit doplňující údaje.

    folio/title_block/properties/../../../images/qet_title_blok_editor_menu_edit.png

    Obrázek: Nabídka Úpravy v záhlaví výkresu v QElectroTechu

Viz také

Další informace o přizpůsobení doplňujících údajů o záhlaví výkresu, najdete v části stanovení dalších informací v záhlaví výkresu.