Obsah

Nastavení křížových odkazů

QElectroTech poskytuje možnost ukládat na Data z aplikace některé vlastnosti projektu stanovené předem uživatelem. Tato funkce umožňuje uživateli vyhnout se stanovení mnoha vlastností projektu pokaždé, když uživatel vytvoří nové projekty.

Karta Křížové odkazy v části s nastavením Nový projekt umožňuje stanovení některých křížových odkazů předem:

  • Typ křížových odkazů (cívka, ochrana nebo přepínač/tlačítko).

  • Štítek křížových odkazů

  • Štítek křížových odkazů v poloze reprezentace (pod štítkem prvku nebo zápatí).

../../_images/qet_new_project_cross_references_settings.png

Obrázek: Nastavení křížových odkazů v novém projektu v QElectroTechu

Pro stanovení nastavení křížových odkazů:

  1. Zobrazte vyskakovací okno s nastavením QElectroTechu.

  2. Jděte do části Nový projekt.

  3. Jděte do karty Křížové odkazy.

  4. Stanovte požadované parametry pro každé pole.

  5. Stiskněte tlačítko OK pro uložení změn v nastavení a zavření vyskakovacího okna s nastavením.

Poznámka

Všechny předem stanovené vlastnosti křížových odkazů stanovené ve vyskakovacím okně s nastavením QElectroTechu budou během vytváření projektu`_automaticky stanoveny ve `vlastnostech projektu. Vlastnosti křížových odkazů najdete v části Nový list v kartě s křížovými odkazy.