Obsah

Přidání nového listu

QElectroTech umožňuje vytvářet listy z hlavní nabídky, panelu s projekty, pruhu karet s listy a pomocí odpovídající klávesové zkratky.

Přidání nového listu z hlavní nabídky

  1. Pro přidání nového listu do činného projektu vyberte položku nabídky Projekt > Přidat list.

../_images/qet_menu_project.png

Obrázek: Nabídka projektu v QElectroTechu

Přidání nového listu z panelu s projekty

  1. Klepnutí pravým tlačítkem myši na projekt kde se má přidat nový list.

  2. Klepněte na volbu Přidat list pro přidání nového listu do projektu.

../_images/qet_panel_projects_project_option.png

Obrázek: Panel s projekty v QElectroTechu

Poznámka

Pokud se panel s projekty nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Projekty

Přidání nového listu z pruhu karet s listy

  1. Klepněte na ikonu Přidat list folio-new z pravé strany pruhu karet s listy pro přidání nového listu do činného projektu.

Přidání nového listu pomocí klávesové zkratky

QElectroTech umožňuje používat klávesovou zkratku ke zvýšení účinnosti práce.

  1. Stiskněte klávesy Ctrl + t pro přidání nového listu do činného projektu.

Viz také

Další informace o klávesových zkratkách v QElectroTechu najdete v části k hlavní nabídce.