Obsah

Pole pro vložení textu

Poznámka

Pro snazší kreslení lze mřížku listu zobrazit přes Zobrazení > Zobrazit mřížku nebo v panelu nástrojů ikona grid.

Textové pole lze do pracovní plochy přidat pouze z panelu nástrojů.

  1. V panelu nástrojů vyberte ikonu textfield.

  2. Klepněte levým tlačítkem myši na bod v kreslicí ploše, kde se má textové pole umístit.

  3. Napište požadovaný text.

  4. Klepněte kamkoli v pracovní ploše pro završení úprav a uložení textového obsahu.

Poznámka

Pokud se pruh s nástroji nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Přidání.