Obsah

Sbírka projektu

Sbírka projektu je jedinou sbírkou, která není součástí složení programu. Sbírka projektu je sbírka prvků, která je součástí souboru s projektem. Každý `projekt`_ má svoji vlastní sbírku prvků.

../../_images/qet_element_collection_project.png

Obrázek: Sbírka projektu QElectroTechu

QElectroTech neumožňuje práci v této sbírce, uživatel nemůže přidat nebo odstranit libovolný prvek, skupinu nebo podskupinu ručně. Uživatel může číst pouze vlastnosti skupiny nebo podskupiny a používat sbírku pro přístup k prvkům projektu a k jejich úpravám.

Prvky jsou zkopírovány ze sbírky QET nebo vlastní QElectroTechem automaticky, když uživatel zavede nový prvek na jednom listu projektu. Pokud byl `prvek`_ již dříve použit, QElectroTech znovu `prvek`_ do sbírky projektu nepřidá.

Pokud je jeden prvek odstraněn z projektu, QElectroTech prvek ze sbírky projektu automaticky nesmaže, Prvek je označen červeně. Čištění projektu smaže všechny prvky, které se nepoužívají uvnitř projektu, ze sbírky projektu a zmenší velikost souboru s projektem.