Obsah

Smazání listu

QElectroTech umožňuje mazání listů v projektu přes hlavní nabídku a panel s projekty.

Smazání listu přes hlavní nabídku

  1. Pro smazání činného listu vyberte položku nabídky Projekt > Smazat list.

../_images/qet_menu_project.png

Obrázek: Nabídka projektu v QElectroTechu

Smazání listu přes panel s projekty

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na list, který se má smazat.

  2. Pro smazání vybraného listu klepněte na volbu Smazat list.

../_images/qet_panel_projects_folio_option.png

Obrázek: Panel s projekty v QElectroTechu

Poznámka

Pokud se panel s projekty nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Projekty