Obsah

Čára

Vytvoření čáry

Poznámka

Pro snazší kreslení lze mřížku listu zobrazit přes Zobrazení > Zobrazit mřížku nebo v panelu nástrojů ikona grid.

Čáru lze do pracovní plochy přidat pouze z panelu nástrojů.

 1. Pro přidání čáry vyberte v panelu nástrojů ikonu line.

 2. Klepněte na počáteční bod čáry.

 3. Klepněte na koncový bod čáry.

Poznámka

Pokud se pruh s nástroji nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Přidání.

Vlastnosti čáry

QElectroTech umožňuje přizpůsobení typu čáry, tloušťky čáry a barvy čáry.

 • Různé typy čar jsou: Plná, Čárkovaná, Tečkovaná, Čerchovaná čára, Čerchovaná čára se dvěma tečkami a Vlastní čárkovaná čára.

  ../../_images/qet_line_type.png

  Obrázek: Vyskakovací okno pro výběr barvy v QElectroTechu

 • Možné tloušťky čáry jsou mezi 0,2 a 50 mm (0,2, 0,4, 0,8, 0,6, 0,8, 1, 1,2, 1,4, … , 50).

 • Možné barvy jsou stanoveny rozsahem stupnice RGB.

Poznámka

Polohu čáry lze uzamknout, aby se zabránilo nechtěným pohybům.

 • Přejděte na vlastnosti čáry a zaškrtněte tlačítko Zamknout polohu.

Vlastnosti čáry lze zobrazit přes hlavní nabídku, klepnutím pravým tlačítkem na čáru, z panelu vlastností výběru a pomocí klávesové zkratky.

Vlastností čáry přes hlavní nabídku

 1. Vyberte čáru, která se má upravit.

 2. Pro zobrazení vyskakovacího okna s vlastnostmi čáry vyberte položku nabídky Úpravy > Upravit vybraný předmět.

  ../../_images/qet_menu_edit_object.png

  Obrázek: Nabídka pro úpravy QElectroTechu

Vlastnosti čáry pomocí klepnutí pravým tlačítkem myši

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na čáru, která se má upravit.

 2. Pro zobrazení vyskakovacího okna s vlastnostmi čáry vyberte Upravit vybraný předmět.

../../_images/qet_object_right_click.png

Obrázek: Vyskakovací okno pro výběr čáry v QElectroTechu

Vlastnosti čáry v panelu s vlastnostmi výběru

 1. Vyberte čáru, která se má upravit, a v panelu vlastností výběru se objeví vlastnosti čáry.

../../_images/qet_line_prop.png

Obrázek: Panel s vlastnostmi čáry v QElectroTechu

Poznámka

Pokud se panel s vlastnostmi výběru nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Vlastnosti výběru

Vlastnosti čáry pomocí klávesové zkratky

QElectroTech umožňuje používat klávesovou zkratku ke zvýšení účinnosti práce.

 1. Vyberte čáru, která se má upravit.

 2. Pro zobrazení vyskakovacího okna s vlastnostmi čáry stiskněte Ctrl + e.

Viz také

Další informace o klávesových zkratkách v QElectroTechu najdete v části k hlavní nabídce.