Obsah

Elipsa

Vytvoření elipsy

Elipsu lze do pracovní plochy přidat pouze z pruhu s nástroji.

  1. Pro přidání elipsy vyberte v panelu nástrojů ikonu icon_ellipse.

  2. Klepněte na polohu středu elipsy v pracovní ploše.

  3. Klepněte na polohu ovládacího bodu elipsy v pracovní ploše.

Poznámka

Pokud se pruh s nástroji nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Části.

Vlastnosti elipsy

Vlastnosti části prvku lze zobrazit v informačním panelu, když je část vybrána.

Poznámka

Pokud se panel s údaji nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Informace.

element/element_parts/../../images/qet_element_part_ellipse.png

Obrázek: Část elipsa v prvku v QElectroTechu

QElectroTech umožňuje přizpůsobení různých vlastností elipsy:

Vzhled
Barva

Barvu obrysu a barvu výplně části lze stanovit v seznamu předem stanovených barev.

Styl

Typ znázornění obrysu lze vybrat mezi: Normální (spojitý), Čárky, Tečky nebo, Čárky a tečky.

Tloušťka

Tloušťku obrysu (váha) lze zvolit mezi: Žádná, Tenká, Běžná, Silný nebo Hodně silná.

Geometrie
Souřadnice

Lze stanovit souřadnice (x, y) středu elipsy.

Rozměry

Lze stanovit vodorovné a svislé (nejmenší a největší nebo největší a nejmenší) průměry elipsy.