Obsah

Ukončení editoru prvku

Uživatel může kdykoli zavřít editor prvku v QElectroTechu. Uživatel nemusí před zavřením uložit změny prvku.

Pokud má být nynější dílo uloženo před zavřením editoru prvku, viz část uložit. I přesto QElectroTech, pokud došlo ke změně, zobrazuje automatickou zprávu o uložení nynější úlohy.

element/element_editor/../../images/qet_element_editor_save_message.png

Obrázek: Zpráva o uložení v editoru prvku v QElectroTechu

Opuštění editoru prvku v QElectroTechu přes hlavní nabídku

  1. Pro opuštění editoru prvku v QElectroTechu vyberte položku nabídky Soubor > Ukončit.

    ../../_images/qet_element_editor_menu_file.png

    Obrázek: Nabídka Soubor editoru prvku v QElectroTechu

Opuštění editoru prvku v QElectroTechu pomocí klávesové zkratky

QElectroTech umožňuje používat klávesovou zkratku ke zvýšení účinnosti práce.

  1. Pro opuštění editoru prvku v QElectroTechu stiskněte Ctrl + Q

Viz také

Další informace o klávesové zkratce pro QElectroTech najdete v části k hlavní nabídce.