Obsah

Vlastnosti listu

Vlastnosti listu v QElectroTechu mohou být společné pro všechny listy stejného projektu. QElectroTech také umožňuje, aby každý list měl své vlastní vlastnosti. Například dva listy stejného projektu budou mít stejnou velikost a záhlaví výkresu, ale mohou být vytvořeny různými autory nebo mohou mít různé změnové záznamy.

Pro zvýšení účinnosti práce QElectroTech nabízí možnost uložit v projektu Data některé vlastnosti projektu předem stanovené uživatelem. Tato funkce umožňuje uživateli vyhnout se stanovení mnoha vlastností listu pokaždé, když uživatel vytvoří nový list uvnitř projektu.

Poznámka

QElectroTech umožňuje stanovit vlastnosti listu automaticky během vytvoření projektu. Další informace o tom, jak některé vlastnosti listu od projektu k projektu standardizovat, najdete v části nastavení listu v QElectroTechu.

Karta List v části s nastavením Nový list umožňuje stanovení některých vlastností listů předem:

../../../_images/qet_project_folio_prop.png

Obrázek: Okno s vlastnostmi listu projektu

Pro stanovení vlastností listu

  1. Zobrazte vyskakovací okno s vlastnostmi projektu.

  2. Jděte do části Nový list.

  3. Jděte na kartu List.

  4. Stanovte požadované parametry pro každé pole.

  5. Stiskněte tlačítko OK pro uložení změn v nastavení a zavření vyskakovacího okna s vlastnostmi projektu.

Poznámka

Všechny vlastnosti listu předem stanovené ve vlastnostech projektu budou během vytváření listu automaticky stanoveny ve vlastnostech listu.