Obsah

Informace o prvku

Část s údaji o prvku poskytuje všechny informace k prvku které lze vyvést do kusovníku (BOM). V této části jsou dostupné informace:

  • Popis prvku

  • Umístění prvku v systému

  • Číslo článku prvku

  • Výrobce prvku

  • Dodavatel prvku

  • Atd.

Poznámka

Část s údaji o prvku je dostupná pouze pro prvky jednoduchý, nadřízený nebo svorkovnice.

../../_images/qet_element_properties_information.png

Obrázek: Informace o vlastnostech prvku v QElectroTechu