Obsah

Odkaz na předchozí list

Prvek, který spojuje začátek vodiče s koncem vodiče znázorněný na předchozím, následujícím nebo stejném listu.

../../_images/qet_element_reference_folio.png

Obrázek: Odkaz na předchozí list v QElectroTechu

Pro odkaz na předchozí list existují dva typy proměnných, obecné proměnné, které jsou společné pro všechny typy prvků a zvláštní proměnné pro tento typ prvku.

QElectroTech neumožňuje stanovit hodnoty proměnných pro tento typ prvku. QElectroTech také neumožňuje stanovit nové proměnné. QElectroTech umožňuje pouze zobrazení konkrétních proměnných u dynamických textů.

Obecné proměnné

Zvláštní proměnné

Poznámka

Vlastnost Štítek může uživatel stanovit jako vzorec v části Nový list vlastností projektu. Ve výchozím nastavení je vzorec %id-%l%c. Proměnné převzaty z propojeného prvku Odkaz na následující list.

Další informace o tom, jak stanovit vzorec pro Štítek, naleznete v části vlastnosti odkazování listů v projektu.