Obsah

Buňka

Popis

Buňka v záhlaví výkresu je nejzákladnější dostupnou úložnou jednotkou. Tři různé typy buněk jsou: prázdná buňka, textová buňka a buňka s logem.

Prázdná buňka

Prázdná buňka se používá, když by oblast obsazená buňkou měla být prázdná a bez jakékoli zobrazené hrany. Tento typ buňky nemá žádné vlastnosti.

../../../_images/qet_title_block_cell_empty_prop.png

Obrázek: Vlastnosti prázdné buňky v záhlaví výkresu v QElectroTechu

Textová buňka

Textová buňka se používá, když oblast obsazená buňkou má být vyplněna informací řetězce uvnitř obdélníku. Tento typ buňky má jiné parametry, které lze stanovit.

../../../_images/qet_title_block_cell_text_prop.png

Obrázek: Vlastnosti buňky v záhlaví výkresu v QElectroTechu

Název

Název z buňky

Štítek

Kdy má buňka zobrazit proměnnou z vlastností listu nebo projektu, štítek je text, který se objeví před proměnnou.

Text

Může to být jednoduchý řetězec stanovený uživatelem nebo proměnná z listu nebo projektu (příklad: autor, revize, datum, název projektu, stránka listu, atd.).

Písmo

Písmo ze štítku a textu buňky.

Zarovnání

Svislá a vodorovná poloha štítku a textu buňky uvnitř buňky.

Buňka s logem

Buňka s logem se používá, když má být oblast obsazená buňkou vyplněna obrázkem uvnitř obdélníku. Tento typ buňky má jiné parametry, které lze stanovit.

../../../_images/qet_title_block_cell_logo_prop.png

Obrázek: Vlastnosti buňky s logem v záhlaví výkresu v QElectroTechu

Název

Název z buňky

Logo

Název souboru škálovatelné vektorové grafiky (SVG) s obrázkem loga.

Poznámka

Mnoho různých nástrojů vám umožňuje vytvářet soubory škálovatelné vektorové grafiky (Scalable Vector Graphics, SVG). Ve světě otevřeného zdrojového kódu je jedním z doporučených nástrojů Inkscape.