Obsah

Svorkovnice

Prvek, který představuje svorkovnici, spojení mezi dvěma kabely stejného potenciálu.

../../_images/qet_element_terminal_block.png

Obrázek: Svorkovnice v QElectroTechu

Pro prvek svorkovnice existují dva typy proměnných, obecné proměnné, které jsou společné pro všechny typy prvků a jsou spravovány vnitřně QElectroTechem, a zvláštní proměnné pro tento typ prvku.

QElectroTech umožňuje stanovit hodnoty proměnných tohoto typu prvku v panelu Vlastnosti výběru. QElectroTech neumožňuje definovat nové proměnné. QElectroTech umožňuje zobrazení proměnných pouze u dynamických textů a stanovit hodnotu zvláštních proměnných.

Poznámka

Pokud se panel s vlastnostmi výběr nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Vlastnosti výběru.

Obecné proměnné

 • % {F}: Štítek listu, kde lze prvek najít

 • % {f}: Číslo listu, kde lze prvek najít

 • % {M}: Proměnná plant listu, kde lze prvek najít

 • % {LM}: Proměnná umístění listu, kde lze prvek najít

 • % {l}: Číslo řádku v listu pracovní plochy, kde lze prvek najít

 • % {c}: Číslo sloupce v listu pracovní plochy, kde lze prvek najít

 • % {id}: Poloha listu v projektu (číslo výkresu)

Zvláštní proměnné

 • Vzorec štítku: Definice vzorce, který stanovuje hodnotu štítku Pokud je během vytváření svorky vybrán vzor automatického číslování, QElectroTech stanoví jako výchozí vzorec % autnum.

 • Štítek: Vnitřní proměnná, která se používá ke stanovení kódu prvku.

 • Poznámka: Vnitřní proměnná, nemůže to být vzorec (skupina jiných proměnných).

 • Textový popis: Vnitřní proměnná, nemůže to být vzorec (skupina jiných proměnných).

 • Číslo druhu zboží: Vnitřní proměnná, nemůže to být vzorec (skupina jiných proměnných).

 • Výrobce: Vnitřní proměnná, nemůže to být vzorec (skupina jiných proměnných).

 • Číslo objednávky: Vnitřní proměnná, nemůže to být vzorec (skupina jiných proměnných).

 • Dodavatel: Vnitřní proměnná, nemůže to být vzorec (skupina jiných proměnných).

 • Pomocný blok 1: Vnitřní proměnná, nemůže to být vzorec (skupina jiných proměnných).

 • Pomocný blok 2: Vnitřní proměnná, nemůže to být vzorec (skupina jiných proměnných).

 • Vnitřní číslo: Vnitřní proměnná, nemůže to být vzorec (skupina jiných proměnných).

 • Umístění: Vnitřní proměnná, nemůže to být vzorec (skupina jiných proměnných).

 • Funkce: Vnitřní proměnná, nemůže to být vzorec (skupina jiných proměnných).

 • Napětí/Protokol: Vnitřní proměnná, nemůže to být vzorec (skupina jiných proměnných).