Obsah

Otevření projektu

Otevření projektu uloženého někde na pevném disku počítače nebo místním serveru lze provést přes hlavní nabídku, panel nástrojů a pomocí odpovídající klávesové zkratky.

Projekt odpovídá jednomu souboru ve formátu .qet. Přípona .qet je původní přípona QElectroTechu. QElectroTech ovšem umožňuje práci i se soubory Extensible Markup Language, což jsou soubory s příponou .xml.

Otevření projektu přes hlavní nabídku

 1. Pro otevření vyskakovacího okna pro hledání souboru vyberte položku nabídky Soubor > Otevřít.

  ../_images/qet_menu_file.png

  Obrázek: Nabídka pro soubor v QElectroTechu

 2. Vyhledejte projekt v počítači

 3. Pro zavření vyskakovacího okna pro hledání souboru a otevření projektu stiskněte tlačítko Otevřít.

Otevření projektu přes pruh s nástroji

 1. Pro otevření vyskakovacího okna pro hledání souboru vyberte ikonu project v pruhu s nástroji

 2. Vyhledejte projekt v počítači

 3. Pro zavření vyskakovacího okna pro hledání souboru a otevření projektu stiskněte tlačítko Otevřít.

Poznámka

Pokud se pruh s nástroji nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Nástroje

Otevření projektu pomocí klávesové zkratky

QElectroTech umožňuje používat klávesovou zkratku ke zvýšení účinnosti práce.

 1. Pro otevření vyskakovacího okna pro hledání souboru stiskněte Ctrl + o.

 2. Vyhledejte projekt v počítači

 3. Pro zavření vyskakovacího okna pro hledání souboru a otevření projektu stiskněte tlačítko Otevřít.

Viz také

Další informace o klávesových zkratkách v QElectroTechu najdete v části k hlavní nabídce.

Historie souboru

Pokud již byl QElectroTech použit, existuje možnost otevřít vytvořený projekt, otevřený a/nebo uložený dříve. Historie souboru byla začleněna.

 1. Pro zobrazení historie souboru v QElectroTechu vyberte položku nabídky Soubor > Nedávno otevřené.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na projekt, který se má otevřít.

../_images/qet_lates_files.png

Obrázek: Historie souboru v QElectroTechu