Obsah

Vlastní sbírka

Vlastní sbírka je sbírkou QElectroTechu, kde uživatel může vytvořit a pořádat prvky, uživatel má právo číst a upravovat sbírku. Povolenými činnostmi ve vlastní sbírce jsou:

  1. Přidání nových prvků.

  2. Upravení prvků ve sbírce.

  3. Smazání prvků ze sbírky.

  4. Vytvoření nových skupin/složek.

  5. Vytvoření nových skupin/podsložek.

  6. Smazání skupin nebo podskupin.

  7. Přeuspořádání sbírky.

../../_images/qet_element_collection_user.png

Obrázek: Příklad stromu uživatelské sbírky v panelu se sbírkou