Obsah

Část s vlastnostmi záhlaví výkresu

Část pro záhlaví výkresu ve vlastnostech listu je část použitá ke stanovení vzoru záhlaví výkresu použitého na list. Proměnné listu lze spravovat také v této části.

Poznámka

Ke zkrácení doby vytvoření QElectroTech umožňuje vytvořit přednastavení pro všechny budoucí listy, které budou v projektu vytvořeny. Hodnoty proměnných listu a záhlaví výkresu listu lze předem nastavit ve vlastnostech projektu. Další informace o tom, jak předem stanovit vlastnosti listu naleznete v části vlastnosti projektu.

Část pro záhlaví výkresu je rozdělena do tří různých oblastí: oblast pro výběr záhlaví výkresu, karta s hlavní proměnnou a karta s vlastní proměnnou.

Oblast pro výběr záhlaví výkresu

Oblast pro výběr záhlaví výkresu se používá ke stanovení záhlaví výkresu listu. Činnosti, které lze spravovat v této části, jsou:

 1. Ve sbírce záhlaví výkresů v projektu vyberte záhlaví výkresu listu.

 2. Vyberte polohu záhlaví výkresu v listu, dole titleblock-bottom nebo na pravé straně titleblock-right.

 3. Upravte záhlaví výkresu stisknutím tlačítka edit-rename a výběrem volby Upravit tento vzor.

 4. Zdvojte záhlaví výkresu ve sbírce záhlaví výkresů v projektu stisknutím tlačítka edit-rename a výběrem volby Zdvojit a upravit tento vzor.

../../_images/qet_folio_prop_title_block_selection_area.png

Obrázek: Oblast pro výběr záhlaví výkresu v listu

Viz také

Další informace o záhlaví výkresu v QElectroTechu najdete v části záhlaví výkresu.

Karta s hlavními vlastnostmi listu

Hlavní karta poskytuje výchozí proměnné listu.

../../_images/qet_folio_prop_title_block_main.png

Obrázek: Hlavní karta záhlaví výkresu v listu

Výchozí proměnné listu jsou:

 • Název: Název listu.

 • Autor: Autor z listu.

 • Datum: Datum vytvoření listu.

 • Soubor: Soubor

 • List: Informace o listu (štítek).

 • Plant: Proměnná listu pojmenovaná Plant.

 • Umístění: Proměnná listu pojmenovaná Location.

 • Číslo změny: Číslo změny z listu.

 • Číslo strany: Vzor automatického číslování z listu.

Viz také

Další informace o výchozích proměnných najdete v části k proměnným.

Karta listu s vlastními vlastnostmi

Karta Vlastní je část, kde lze stanovit vlastní proměnné.

../../_images/qet_folio_prop_title_block_custom.png

Obrázek: Vlastní karta záhlaví výkresu v listu

Pro stanovení vlastní proměnné listu:

 1. Stanovte název proměnné ve sloupci Název z tabulky proměnných.

 2. Stanovte hodnotu proměnné ve sloupci Hodnota z tabulky proměnných.