Obsah

Smazání skupiny

Práce se sbírkami lze provádět pouze v panelu se sbírkami.

Poznámka

Pro zobrazení panelu se sbírkami vyberte položku nabídky Nastavení > Zobrazení > Sbírky.

QElectroTech umožňuje smazání skupin v některé ze sbírek. Uživatel si má pouze přečíst práva pro sbírku prvků QET. Uživatel může skupiny smazat ve všech sbírkách kromě sbírky QET.

 1. Klepněte pravým tlačítkem na skupinu/podskupinu ve sbírce, která se má smazat.

  ../../_images/qet_element_collection_folder_right_click.png

  Obrázek: Volby pro složku

 2. Pro smazání skupiny/podskupiny klepněte na volbu Smazat složku.

 3. Bude zobrazeno vyskakovací okno. Pro potvrzení a smazání skupiny/podskupiny stiskněte OK.

  ../../_images/qet_element_collection_category_delete.png

  Obrázek: Vyskakovací okno pro potvrzení smazání

Varování

Buďte si jistí tím, co se má smazat. Skupina/podskupina a všechny prvky budou odstraněny ze sbírky a ze systému souborů.