Obsah

Vlastnosti složky

Složka a skupina QElectroTech jsou stejné. Vlastnosti složky jsou:

 • Počet prvků ve složce.

 • Počet podsložek (podskupin) ve složce.

 • Cesta složky ve vnitřní sbírce QElectroTechu.

 • Cesta složky v systému souborů.

Práce se sbírkami lze provádět pouze v panelu se sbírkami.

Poznámka

Pro zobrazení panelu se sbírkami vyberte položku nabídky Nastavení > Zobrazení > Sbírky.

 1. Klepněte pravým tlačítkem na skupinu (složku) ve sbírce, jejíž vlastnosti se mají zobrazit.

  ../../_images/qet_element_collection_folder_right_click.png

  Obrázek: Volby pro složku

 2. Pro zobrazení vyskakovacího okna, které zobrazuje vlastnosti složky, klepněte na volbu Vlastnosti složky.

  ../../_images/qet_element_collection_folder_properties.png

  Obrázek: Vyskakovací okno s vlastnostmi složky v QElectroTechu