Obsah

Úroveň vrstvy předmětu

Na pracovní ploše může docházet k překrývání prvků nebo obrázků. QElectroTech umožňuje stanovit pořadí úrovní prvků a obrázků v každém `listu`_.

QElectroTech umožňuje následující činnosti:

Ikona

Činnost

Popis

Klávesová zkratka

bring_forward

Dát úplně nahoru

Přesune výběr(y) dopředu

Ctrl + Shift + Home

raise

Dát nahoru

Přistoupí k výběru(ům)

Ctrl + Shift + Nahoru

lower

Dát dolů

Vzdálí výběr(y)

Ctrl + Shift + Dolů

send_backward

Dát úplně dolů

Přesune výběr(y) dozadu

Ctrl + Shift + End

Poznámka

Ve stejnou dobu lze po vybrání více předmětů stanovit úroveň vrstvy více předmětů.

Úroveň každého předmětu nebo obrázku lze stanovit přes hlavní nabídku, panel nástrojů, klepnutím pravým tlačítkem na předmět a pomocí odpovídající klávesové zkratky.

Stanovení vrstvy předmětu přes hlavní nabídku

  1. Vyberte předmět(y), jehož úroveň vrstvy má být stanovena.

  2. Vyberte hlavní nabídku Úpravy a požadovanou činnost.

../_images/qet_menu_edit.png

Obrázek: Nabídka pro úpravy QElectroTechu

Stanovení vrstvy předmětu přes pruh s nástroji

  1. Vyberte předmět(y), jehož úroveň vrstvy má být stanovena.

  2. Vyberte odpovídající ikonu v panelu nástrojů (ikony z výše uvedené tabulky) pro uskutečnění požadované činnosti.

Poznámka

Pokud se pruh s nástroji nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Hloubka

Stanovení vrstvy předmětu klepnutím pravým tlačítkem myši

  1. Vyberte předmět(y), jehož úroveň vrstvy má být stanovena.

  2. Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte činnost stanovení požadované vrstvy.

../_images/qet_element_right_click.png

Obrázek: Položky po klepnutí pravým tlačítkem myši na prvek v QElectroTechu

Stanovení vrstvy předmětu pomocí klávesové zkratky

Stejně jako mnoho dalších nástrojů, QElectroTech je program, který umožňuje použití klávesové zkratky.

  1. Vyberte předmět(y), jehož úroveň vrstvy má být stanovena.

  2. Stiskněte příslušnou klávesovou zkratku (klávesová zkratka z hořejší tabulky) k provedení požadované činnosti.

Viz také

Další informace o klávesových zkratkách v QElectroTechu najdete v části k hlavní nabídce.