Obsah

Co je to projekt?

Pojem projektu v QElectroTechu lze přirovnat k pojmu „databáze“. Projekt není běžnou databází, je to sbírka informací, které nejsou uspořádány do sloupců a řádků.

../_images/qet_project_structure.png

Obrázek: Stavba projektu s QElectroTechu

Projekt je skupina listů, prvků a vodičů zastoupených uvnitř listů s příslušnými vlastnostmi, vlastnostmi, které určují způsob, jakým by mělo být každý list znázorněn (záhlaví výkresu, rozměry atd.), vlastnostmi, které určují, jak by měly být znázorněny odkazy (číslo listu, seznam součástí, seznam spojek atd.), vlastnostmi, které určují způsob vyvedení nebo tisku informace, vztah propojení mezi prvky ze stejného nebo jiného listu a hlavní data (název projektu, autor, rok vytvoření, změny atd.).

Projekt je základem QElectroTechu pro správu díla. Vývojářský tým se zaměřil na elektrickou a řídicí složku, přesto QElectroTech je software E-CAE. Z tohoto důvodu je QElectroTech mezioborový nástroj, který uživateli umožňuje vytvářet mnoho typů projektů.

  • Elektrické projekty: Čistě elektrické systémy

  • Automatizační projekty: GRAFCET, diagramy atd.

  • Projekty kapalinové energie: Hydraulické, pneumatické a centrální mazací systémy

  • Projekty řízení procesů: Procesní průmyslové diagramy (PID)