Obsah

Zobrazení vlastností prvku

Vlastnosti prvku lze zobrazit v panelu s vlastnostmi výběru nebo ve vyskakovacím okně. V případě práce bez panelu s vlastnostmi výběru je možné vlastnosti zobrazit přes hlavní nabídku, `pracovní plochu`_ nebo pomocí klávesové zkratky.

Poznámka

V případě použití panelu s vlastnostmi výběru vybrání prvku stačí k automatickému zobrazení vlastností prvku v panelu.

Pokud se panel s vlastnostmi výběru nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Vlastnosti výběru.

Zobrazení vlastností prvku přes hlavní nabídku

  1. Vyberte prvek, jehož vlastnosti se mají zobrazit.

  2. Pro zobrazení vyskakovacího okna s vlastnostmi prvku vyberte položku nabídky Úpravy > Upravit tento prvek.

../../_images/qet_menu_edit.png

Obrázek: Nabídka pro úpravy QElectroTechu

Zobrazení vlastností prvku z pracovní plochy

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na prvek, jehož vlastnosti se mají zobrazit.

  2. Pro zobrazení vyskakovacího okna s vlastnostmi prvku vyberte volbu Upravit tento prvek.

../../_images/qet_element_right_click.png

Obrázek: Volby pro prvek v QElectroTechu

Zobrazení vlastností prvku pomocí klávesové zkratky

QElectroTech umožňuje používat klávesovou zkratku ke zvýšení účinnosti práce.

  1. Vyberte prvek, jehož vlastnosti se mají zobrazit.

  2. Pro zobrazení vyskakovacího okna s vlastnostmi prvku stiskněte Ctrl + E.

Viz také

Další informace o klávesové zkratce pro QElectroTech najdete v části k hlavní nabídce.