Obsah

Uložení záhlaví výkresu

Nynější záhlaví výkresu lze uložit přes hlavní nabídku, panel nástrojů a pomocí odpovídající klávesové zkratky.

Jedno záhlaví výkresu odpovídá pouze jednomu souboru ve formátu .titleblock. Přípona .titleblock je nativní přípona záhlaví výkresů v QElectroTechu.

Uložení záhlaví výkresu přes hlavní nabídku

 1. Pro uložení změn v záhlaví výkresu vyberte položku nabídky Soubor > Uložit.

  folio/title_block/title_block_editor/../../../images/qet_title_block_editor_menu_file.png

  Obrázek: Nabídka Soubor editoru záhlaví výkresu v QElectroTechu

V případě, že otevřené záhlaví výkresu musí přepsat stávající záhlaví výkresu nebo musí být uloženo jako nové záhlaví výkresu:

 1. Pro zobrazení vyskakovacího okna Uložit jako záhlaví výkresu vyberte položku nabídky Soubor > Uložit.

  ../../../_images/qet_title_block_save_as_popup_window.png

  Obrázek: Vyskakovací okno pro uložení jako záhlaví výkresu v QElectroTechu

 2. Vyberte záhlaví výkresu, které má být přepsáno, nebo rodičovskou sbírku a název nového záhlaví výkresu.

 3. Stiskněte tlačítko OK pro uložení záhlaví výkresu a zavřete vyskakovací okno.

Záhlaví výkresu lze také přímo uložit jako nový soubor do požadovaného adresáře na pevném disku:

 1. Vyberte položku nabídky Soubor > Uložit jako pro zobrazení vyskakovacího okna se souborovým systémem.

 2. Vyberte adresář a název ze souboru se záhlavím výkresu.

 3. Stiskněte tlačítko OK pro uložení záhlaví výkresu a zavřete vyskakovací okno.

Uložení záhlaví výkresu přes panel nástrojů

 1. Vyberte ikonu icon_save v panelu nástrojů pro uložení změn v záhlaví výkresu.

V případě, že otevřené záhlaví výkresu musí přepsat stávající záhlaví výkresu nebo musí být uloženo jako nové záhlaví výkresu:

 1. Vyberte ikonu icon_save_as v panelu nástrojů pro zobrazení vyskakovacího okna Uložit jako záhlaví výkresu.

  ../../../_images/qet_title_block_save_as_popup_window.png

  Obrázek: Vyskakovací okno pro uložení jako záhlaví výkresu v QElectroTechu

 2. Vyberte záhlaví výkresu, které má být přepsáno, nebo rodičovskou sbírku a název nového záhlaví výkresu.

 3. Stiskněte tlačítko OK pro uložení záhlaví výkresu a zavřete vyskakovací okno.

Poznámka

Pokud se panel nástrojů nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Nástroje.

Uložení záhlaví výkresu pomocí klávesové zkratky

QElectroTech umožňuje používat klávesovou zkratku ke zvýšení pracovní výkonnosti.

 1. Stiskněte Ctrl + s pro uložení změn v záhlaví výkresu.

Záhlaví výkresu lze také přímo uložit jako nový soubor do požadovaného adresáře na pevném disku:

 1. Stiskněte Ctrl +Shift+ s pro zobrazení vyskakovacího okna se souborovým systémem.

 2. Vyberte adresář a název ze souboru se záhlavím výkresu.

 3. Stiskněte tlačítko OK pro uložení záhlaví výkresu a zavřete vyskakovací okno.

Viz také

Další informace o klávesových zkratkách QElectroTechu najdete v části hlavní nabídka.