Obsah

Smazání předmětu

Výběr správného prvku, vodiče, textového pole atd. od začátku je vždy hezký, i přesto umožňuje QElectroTech smazat všechny druhy předmětů, které lze přidat do listů (prvek, vodič, textové pole, základní předmět a obrázek).

Poznámka

Ve stejnou dobu lze po vybrání více předmětů smazat více předmětů.

Smazání předmětů lze provádět přes hlavní nabídku, panel nástrojů, klepnutím pravým tlačítkem na předmět a pomocí odpovídající klávesové zkratky.

Smazání předmětu přes hlavní nabídku

  1. Vyberte předmět(y), který se má smazat.

  2. Pro smazání předmětu vyberte položku nabídky Úpravy > Smazat.

../_images/qet_menu_edit.png

Obrázek: Nabídka pro úpravy QElectroTechu

Smazání předmětu přes pruh s nástroji

  1. Vyberte předmět(y), který se má smazat.

  2. Pro smazání předmětu v panelu nástrojů vyberte ikonu edit-delete.

Poznámka

Pokud se pruh s nástroji nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Nástroje.

Smazání předmětu klepnutím pravým tlačítkem myši

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na předmět, který se má smazat.

  2. Pro smazání předmětu vyberte volbu Smazat.

../_images/qet_element_right_click.png

Obrázek: Vyskakovací okno po klepnutí pravým tlačítkem myši v QElectroTechu

Smazání předmětu pomocí klávesové zkratky

QElectroTech umožňuje používat klávesovou zkratku ke zvýšení pracovní výkonnosti.

  1. Vyberte předmět(y), který se má smazat.

  2. Pro smazání předmětu stiskněte klávesu Delete.

Viz také

Další informace o klávesových zkratkách v QElectroTechu najdete v části k hlavní nabídce.