Obsah

Ukázání propojeného prvku

Jednou z výhod práce s křížovými odkazy v nástrojích E-CAE jako QElectroTech je možnost najít propojené prvky automaticky. QElectroTech umožňuje snadné vyhledání propojeného prvku.

Pokud jsou nadřízený a podřízený(é) ve stejném listu, pouze umístěním myši na jeden prvek budou ostatní modře označeni. Propojený prvek(y) lze najít také ve vlastnostech prvku.

../../../_images/qet_find_cross_reference.png

Obrázek: Křížový odkaz prvku v QElectroTechu

V případě, že prvky jsou na různých listech, propojený(é) prvek(y) lze najít pouze ve vlastnostech prvku.

Ukázání propojeného podřízeného prvku

 1. Vyberte podřízený prvek, který se má propojit ve sbírce projektu nebo v pracovní ploše.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na vybraný prvek a vyberte volbu Upravit prvek.

  ../../../_images/qet_element_right_click.png

  Obrázek: Volby pro prvek v QElectroTechu

 3. Ve vyskakovacím okně editoru prvku zobrazte kartu**Křížový odkaz (podřízený)**

  schema/element/references/../../../images/qet_element_slave_references.png

  Obrázek: Vlastnosti prvku v kartě pro křížový odkaz v QElectroTechu

 4. Vyhledejte a vyberte požadovaný podřízený prvek v tabulce Spojené prvky.

 5. Klepněte pravým tlačítkem myši na podřízený prvek a vyberte volbu Ukázat prvek pro nalezení a zobrazení nadřízeného prvku.

  schema/element/references/../../../images/qet_element_slave_link.png

  Obrázek: Vlastnosti prvku v kartě pro křížový odkaz v QElectroTechu

Ukázání propojeného nadřízeného prvku

 1. Vyberte podřízený prvek, ve sbírce projektu nebo v pracovní ploše.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na vybraný prvek a vyberte volbu Upravit prvek.

  ../../../_images/qet_element_right_click.png

  Obrázek: Volby pro prvek v QElectroTechu

 3. Ve vyskakovacím okně editoru prvku zobrazte kartu**Křížový odkaz (podřízený)**

  schema/element/references/../../../images/qet_element_slave_linked.png

  Obrázek: Vlastnosti prvku v kartě pro křížový odkaz v QElectroTechu

 4. Stiskněte **Vidět spojený prvek**pro nalezení a zobrazení nadřízeného prvku.