Obsah

Vlastnosti křížových odkazů

Hlavní výhodou použití nadřízených a podřízených prvků je možnost vytvoření křížových odkazů (odkazů) mezi prvky. V v případě stanovení křížových odkazů poskytuje QElectroTech možnost automatického zobrazení některých informací propojených nadřízených a `podřízených`_ prvků v pracovní ploše.

Vymezení nebo vlastnosti křížových odkazů uvnitř projektu mohou být přizpůsobeny uživatelem ve vlastnostech projektu.

Poznámka

QElectroTech umožňuje stanovit vlastnosti křížových odkazů automaticky během vytvoření projektu. Další informace o tom, jak některé vlastnosti křížových odkazů od projektu k projektu standardizovat, najdete v části nastavení křížových odkazů v QElectroTechu.

Karta Křížové odkazy v části s nastavením Nový list umožňuje stanovení některých vlastností křížových odkazů předem:

  • Typ křížových odkazů nadřízený prvek (cívka, ochrana nebo přepínač/tlačítko).

  • Štítek křížových odkazů (nadřízený a podřízený štítek křížových odkazů k zobrazení v pracovní ploše)

  • Poloha znázornění štítku křížového odkazu (pod štítkem prvku nebo v zápatí).

  • Volba zobrazení křížových odkazů

Poznámka

Štítek křížového odkazu lze vytvořit pomocí obecných proměnných z nadřízených a podřízených prvků.

../../../_images/qet_project_cross_references_prop.png

Obrázek: Okno s vlastnostmi křížových odkazů projektu

Pro stanovení nastavení křížových odkazů:

  1. Zobrazte vyskakovací okno s vlastnostmi projektu.

  2. Jděte do části Nový list.

  3. Jděte do karty Křížové odkazy.

  4. Stanovte požadované parametry pro každé pole.

  5. Stiskněte tlačítko OK pro uložení změn v nastavení a zavření vyskakovacího okna s vlastnostmi projektu.

Poznámka

Všechny předem stanovené vlastnosti křížových odkazů stanovené ve vyskakovacím okně s nastavením QElectroTechu budou během vytváření projektu automaticky stanoveny ve vlastnostech projektu. Vlastnosti křížových odkazů najdete v části Nový list v kartě s křížovými odkazy.