Obsah

Přesunutí textu

Textové pole je považováno za další předmět v pracovní ploše. Textovým polem lze pohybovat kolem pracovní plochy pomocí myši nebo klávesnice tak jako s prvky, základními předměty nebo obrázky.

Přesunutí textového pole pomocí myši

  1. Klepněte levým tlačítkem myši na textové pole, které se má přesunout.

  2. Bez uvolnění tlačítka přesuňte myš do požadované nové polohy.

Přesunutí textového pole v panelu s vlastnostmi výběru

  1. Vyberte textové pole, které se má přesunout.

  2. Stanovte souřadnice textového pole X a Y v panelu s vlastnostmi výběru.

    schema/text/../../images/qet_text_field_prop.png

    Obrázek: Panel s vlastnostmi výběru pro textové pole v QElectroTechu

Poznámka

Pokud se panel s vlastnostmi výběru nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Vlastnosti výběru

Přesunutí textového pole pomocí klávesnice

  1. Vyberte textové pole, které se má přesunout.

  2. Stiskněte příslušnou šipku (Dolů, Doprava, Doleva nebo Nahoru) pro přesunutí textového pole o jeden řádek mřížky nebo sloupec.