Obsah

Jednožilový diagram

Jednožilové diagramy znázorňují elektrické, kapalinové atd. systémy pomocí zjednodušeného zápisu.

Jednožilové vodiče se používají k nakreslení jednožilových diagramů.

Poznámka

U elektrických schémat je energetický systém znázorňován zjednodušeným zápisem a řídicí systém není znázorněn. Vodiče představují pouze napájecí kabely.

U kapalinových energetických schémat je tlakové a zpětné potrubí znázorněno stejným vodičem.

../../_images/qet_conductor_single_line1.png

Obrázek: Jednožilový diagram