Obsah

Sloupec

Popis

Sloupec buněk v záhlaví výkresu je skupina ` buněk`_, které jsou umístěny jedna nad druhou.

Vlastnosti

V QElectroTechu má sloupec v záhlaví výkresu pouze jednu vlastnost, šířku buněk, které jsou součástí sloupců.

Pro zobrazení šířky sloupce:

  1. Dvakrát klepněte na záhlaví sloupce.

    ../../../_images/qet_title_block_column_prop.png

    Obrázek: Vlastnost šířky sloupce v záhlaví výkresu v QElectroTechu

QElectroTech pracuje s obrazovými body (pixely), šířka je stanovena podle pixelové jednotky.

Na rozdíl od řádků lze šířku sloupce stanovit jako:

  • Absolutní hodnota, pixelové jednotky.

  • Relativní hodnota k celku, procento z celkové šířky záhlaví výkresu.

  • Relativní hodnota ke zbytku, procento ze zbývající šířky záhlaví výkresu.