Obsah

Kreslicí plocha

Kreslicí plocha nebo pracovní plocha je oblast, kde je tvořeno obrazové znázornění prvků.

Kreslicí plocha nebo pracovní plocha vypadá následovně:

../../../_images/qet_element_editor_workspace.png

Obrázek: Pracovní plocha editoru prvku v QElectroTechu

Posuvníky se nezobrazují, když je zobrazen editor prvku. Otáčejte kolečkem myši pro přiblížení a objeví se posuvníky.