Obsah

Nahrazení vlastnosti listu

QElectroTech poskytuje funkci automatického vyhledání listů s určitou vlastností pro nahrazení vlastností listu bez potřeby otevřít vyskakovací okno s vlastnostmi listu ručně.

Poznámka

Pokud se nabídka vyhledávání nezobrazí, lze ji zobrazit přes položku nabídky ** Úpravy > Hledat/Nahradit**.

Pro nahrazení některých vlastností listu:

 1. Hledejte obsah, který určuje list, jehož vlastnost je třeba změnit.

  ../../_images/qet_search_menu_advanced_folio_tree.png

  Obrázek: Nabídka pro vyhledávání v QElectroTechu

 2. Pro zobrazení vyskakovacího okna s vlastnostmi listu stiskněte tlačítko List.

  ../../_images/qet_search_menu_advanced_folio_prop.png

  Obrázek: Vyskakovací okna pro nahrazení vlastností listu v QElectroTechu

 3. Vyplňte řádkové textové pole s vlastností/vlastnostmi listu, které se mají změnit.

  Poznámka

  QElectroTech umožňuje také mazání a vyprazdňování vyplněné vlastnosti. Klepněte na pravé zaškrtávací tlačítko s vlastností/vlastnostmi listu, která(é) se má/mají smazat.

 4. Stiskněte OK.

 5. Z listů nalezených při hledání vyberte listy, na něž je třeba použít úkon nahrazení. Výběr lze vytvořit ve stromové struktuře předmětů v nabídce pro vyhledávání.

 6. Stiskněte tlačítko Nahradit vše pro provedení úkonu nahrazení u všech vybraných listů.

Poznámka

Nahrazovací úkon lze také provést list za listem. Tlačítko Nahradit úkon provede pouze na v pracovní ploše zobrazeném listu. Tlačítka go-top a go-bottom lze použít k zobrazení předchozího a dalšího listu výsledku vyhledávání.