Obsah

Stanovení textu u vodiče

QElectroTech umožňuje stanovit a zobrazit text s informací u každého vodiče.

Poznámka

Stanovení textu umožňují pouze vícežilové vodiče.

Pro stanovení textu vodiče:

  1. Vyberte vodič, který se má upravit.

  2. Vyskakovací okno pro zobrazení vlastností vodiče.

  3. Na kartě Typ přejděte do části s vícežilovými vodiči.

    ../../_images/qet_conductor_properties_type_multiline.png

    Obrázek: Část s textem pro vícežilové vodiče v QElectroTechu

  4. Vyberte požadované parametry pro umístění textu, textový obsah nebo vzorec, velikost textu atd.

  5. Klepněte na zaškrtávací tlačítko Použít vlastnosti na všechny vodiče o tomto potenciálu, pokud se změny mají použít pro všechny vodiče se společnou počáteční nebo koncovou svorkou .

  6. Stiskněte tlačítko OK pro uložení a použití změn vlastností.

Viz také

Další informace o vlastnostech vícežilových vodičů naleznete v části s vlastnostmi typu vodiče.

Další informace o automatickém stanovení textu během vytvoření vodiče naleznete v části s vlastnostmi listu projektu.