Obsah

Smazání záhlaví výkresu

Šablony záhlaví výkresů lze odstranit pouze z panelu s projektem. QElectroTech neumožňuje mazání šablon z žádné položky nabídky.

Poznámka

Pokud se panel s projekty nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Projekty.

Je důležité rozlišovat mezi vloženou sbírkou projektu a sbírkou QET nebo vlastní. Vložená sbírka projektu je v „databázi“ projektu, smazání informace z projektu nic nemění v QElectroTechu ani v souborovém systému počítače. Odstranění informací ze sbírky QET nebo vlastní odstraní informace z „databáze“ QElectroTechu a v souborovém systému počítače, informace smazané v těchto „databázích“ už nikdy nemohou být obnoveny.

Smazání záhlaví výkresu z projektu

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na vzor záhlaví výkresu vložené sbírky projektu, který se má smazat.

 2. Pro smazání vzoru z „databáze“ projektu klepněte na volbu Smazat tento vzor.

  ../../_images/qet_title_block_panel_project_embedded_options.png

  Obrázek: Panel s projekty v QElectroTechu

Smazání záhlaví výkresu ze sbírky

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na vzor záhlaví výkresu ve sbírce QET nebo vlastní, který se má smazat.

 2. Pro smazání vzoru z QElectroTechu a ze souborového systému klepněte na volbu Smazat tento vzor.

  ../../_images/qet_title_block_panel_project_user_options.png

  Obrázek: Panel s projekty v QElectroTechu

 3. Stiskněte ANO pro potvrzení kroku.

  ../../_images/qet_title_block_delete_confirmation.png

  Obrázek: Vyskakovací okno pro potvrzení smazání záhlaví výkresu v QElectroTechu

Varování

Vzor odstraněný z jedné sbírky nelze obnovit, bude odstraněn z „databáze“ QElectroTechu a ze souborového systému počítače. Buďte si jisti touto operací.