Obsah

Upravení textového pole

Upravení textového pole přes hlavní nabídku

 1. Vyberte textové pole, které se má upravit.

 2. Pro zobrazení vyskakovacího okna s editorem textu vyberte položku nabídky Úpravy > Upravit vybraný předmět.

../../_images/qet_menu_edit.png

Obrázek: Nabídka pro úpravy QElectroTechu

Upravení textového pole klepnutím pravým tlačítkem myši

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na textové pole, které se má upravit.

 2. Pro zobrazení vyskakovacího okna s editorem textu vyberte volbu Upravit vybraný předmět.

../../_images/qet_text_field_right_click.png

Obrázek: Volby pro textové pole v QElectroTechu

Upravení textového pole v panelu s vlastnostmi výběru

 1. Vyberte textové pole, které se má upravit.

 2. Pro zobrazení vyskakovacího okna s editorem textu klepněte v panelu s vlastnostmi výběru na tlačítko Pokročilý editor.

  schema/text/../../images/qet_text_field_prop.png

  Obrázek: Panel s vlastnostmi výběru pro textové pole v QElectroTechu

Poznámka

Pokud se panel s vlastnostmi výběru nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Vlastnosti výběru

Upravení textového pole pomocí klávesové zkratky

QElectroTech umožňuje používat klávesovou zkratku ke zvýšení pracovní výkonnosti.

 1. Vyberte textové pole, které se má upravit.

 2. Pro zobrazení vyskakovacího okna s editorem textu stiskněte Ctrl + e.

Viz také

Další informace o klávesových zkratkách v QElectroTechu najdete v části k hlavní nabídce.