Obsah

Upravení souhrnu

Vlastnosti souhrnu lze zobrazit jen v panelu s vlastnostmi výběru, jakmile byla tabulka souhrnu vybrána v pracovní ploše.

reports/summary/../../images/qet_summary_properties_display.png

Obrázek: Karta pro zobrazení, panel s vlastnostmi souhrnu v QElectroTechu

Poznámka

Pokud se panel s vlastnostmi výběru nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Vlastnosti výběru.

Umístění a řádky souhrnu

reports/summary/../../images/qet_summary_properties_geometry_and_lines.png

Obrázek: Vlastnosti umístění a řádků souhrnu v QElectroTechu

Část Umístění a řádky vlastností souhrnu umožňuje stanovit:

 • Poloha tabulky souhrnu (souřadnice X a Y) v listu.

 • Nejvyšší počet řádků v tabulce.

 • Upravit velikost tabulky v listu, automatické stanovení okraje.

 • Stanovit předchozí tabulku souhrnu, vlastnost, která se má použít, pokud je počet listů vyšší než stanovený nejvyšší počet řádků.

Poznámka

Pokud je počet listů vyšší než nejvyšší stanovený počet řádků, musí mít každá tabulka souhrnu stanoven Název tabulky. Bez Názvu tabulky nelze stanovit propojení mezi tabulkami.

Tabulka

reports/summary/../../images/qet_summary_properties_table.png

Obrázek: Panel s vlastnostmi tabulky se souhrnem v QElectroTechu

Část Tabulka vlastností souhrnu umožňuje stanovit:

 • Horní, dolní, levý a pravý okraj v buňkách tabulky.

 • Zarovnání textu v buňkách tabulky.

 • Písmo textu v tabulce.

reports/summary/../../images/qet_summary_properties_font.png

Obrázek: Písmo textu v tabulce se souhrnem v QElectroTechu

Požadavek na obsah

Vlastnosti listu, které se zobrazí v souhrnných tabulkách. Informace o sloupcích lze kdykoli upravit a znovu uspořádat.

Pro upravení požadavku na obsah ze souhrnu:

 1. Vyberte jednu z tabulek souhrnu pro zobrazení vlastností v panelu s vlastnostmi výběru.

 2. Jděte do karty Obsah.

  reports/summary/../../images/qet_summary_properties_content.png

  Obrázek: Karta pro obsah, panel s vlastnostmi souhrnu v QElectroTechu

 3. Klepněte na tlačítko Žádost pro zobrazení vyskakovacího okna pro nastavení obsahu.

 4. Upravte obsah tabulky pomocí následujících příkazů:

  Ikona

  Činnost

  Klávesová zkratka

  go-up

  Posunutí pole nahoru

  list-add

  Přidání pole do seznamu zobrazených

  Dvakrát klepněte na pole v seznamu dostupných

  list-remove

  Odstranění pole ze seznamu zobrazených

  Dvakrát klepněte na pole v seznamu zobrazených

  go-down

  Posunutí pole dolů

  reports/summary/../../images/qet_summary_properties_content_request.png

  Obrázek: Vyskakovací okno pro požadavek na obsah s vlastnostmi souhrnu v QElectroTechu

  Poznámka

  Nastavení požadavku na obsah lze uložit a zvolit v části Nastavení pro zvýšení účinnosti práce.

  QElectroTech pracuje s databází SQLite. Obsah souhrnné tabulky může být stanoven také dotazem SQL.

 5. Jakmile je požadované nastavení stanoveno, stiskněte OK pro provedení změn.