Obsah

Ukončit QElectroTech

Uživatel může program QElectroTech kdykoli ukončit. Uživatel nemusí projekt zavřít před zavřením aplikace.

Pokud má být nynější práce uložena před zavřením projektu, podívejte se na část uložit projekt. I tak QElectroTech zobrazuje automatickou zprávu pro uložení nynější úlohy, pokud byla vytvořena nějaká změna.

../_images/qet_save_project_message.png

Obrázek: Zpráva o uložení v QElectroTechu

Jako velké množství aplikací, které byly vyvinuty pomocí Qt, QElectroTech lze zavřít z karty pro zavření close_tab, kterou lze najít v hlavním okně vpravo nahoře, pomocí hlavní nabídky nebo pomocí odpovídající klávesové zkratky.

Ukončení QElectroTechu pomocí hlavní nabídky

  1. Vyberte položku nabídky Soubor > Ukončit pro ukončení QElectroTechu.

../_images/qet_menu_file.png

Obrázek: Nabídka pro soubor v QElectroTechu

Ukončení QElectroTechu pomocí klávesové zkratky

QElectroTech umožňuje pro zvýšení pracovní výkonnosti používat klávesovou zkratku.

  1. Stiskněte Ctrl + q pro ukončení QElectroTechu.

Viz také

Další informace o klávesových zkratkách QElectroTechu najdete v části hlavní nabídka.