Obsah

Upravení vodiče

QElectrotech ve výchozím nastavení vodič kreslí tak, že zmenší vodorovnou a svislou čáru. Někdy je pro jasné pochopení výkresu nutné změnit cestu vodiče. QElectroTech umožňuje úpravu cesty.

../../_images/qet_conductor_modify.png

Obrázek: Upravení vodiče v QElectroTechu

Pro upravení cesty vodiče:

  1. Vyberte vodič, jehož cesta se má upravit.

  2. Stiskněte ovládací bod, modré body vybraného vodiče.

  3. Bez uvolnění ovládacího bodu přesuňte ovládací bod vodorovně nebo svisle do požadované polohy.