Obsah

Vytvoření souhrnu

Projekt může být skupina listů. QElectroTech poskytuje možnost vytvořit souhrn, rejstřík projektu, přehled zobrazující údaje z různých listů. QElectroTech umožňuje automatické vytvoření souhrnu projektu.

../../_images/qet_list_folios.png

Obrázek: Seznam listů v QElectroTechu

Pro vytvoření souhrnu projektu:

 1. Vyvolejte list, v jehož pracovní ploše má být tabulka se souhrnem vytvořena.

 2. Pro zobrazení vyskakovacího okna s nastavením tvůrce souhrnu vyberte Projekt > Přidat obsah.

  ../../_images/qet_menu_project.png

  Obrázek: Nabídka pro projekt v QElectroTechu

 3. Pro stanovení vlastností zobrazené tabulky jděte do Zobrazení.

 4. Stanovte Název tabulky, který tabulku odliší.

 5. Nastavte zobrazení tabulky (vlastnosti záhlaví a buněk tabulky, automatické přizpůsobení velikosti tabulky atd.).

  reports/summary/../../images/qet_summary_add_display.png

  Obrázek: Nabídka pro projekt v QElectroTechu

 6. Pro stanovení sloupců tabulky jděte do karty Obsah.

 7. Upravte obsah tabulky pomocí následujících příkazů:

  Ikona

  Činnost

  Klávesová zkratka

  go-up

  Posunutí pole nahoru

  list-add

  Přidání pole do seznamu zobrazených

  Dvakrát klepněte na pole v seznamu dostupných

  list-remove

  Odstranění pole ze seznamu zobrazených

  Dvakrát klepněte na pole v seznamu zobrazených

  go-down

  Posunutí pole dolů

  reports/summary/../../images/qet_summary_add_content.png

  Obrázek: Nabídka pro projekt v QElectroTechu

  Poznámka

  Nastavení požadavku na obsah lze uložit a zvolit v části Nastavení pro zvýšení účinnosti práce.

  QElectroTech pracuje s databází SQLite, obsah souhrnné tabulky může být stanoven také dotazem SQL.

 8. Jakmile je požadované nastavení stanoveno, stiskněte OK pro vytvoření souhrnných tabulek.

Poznámka

Souhrn projektu lze kdykoli vytvořit, upravit a aktualizovat.