Obsah

Vybrání všech předmětů

QElectroTech umožňuje vybrat všechny předměty v pracovní ploše, současně všechny předměty v činném listu. Všechny předměty lze vybrat přes hlavní nabídku, pracovní plochu nebo pomocí odpovídající klávesové zkratky.

Vybrání všech předmětů přes hlavní nabídku

  1. Pro vybrání všech předmětů v činném listu vyberte položku nabídky Úpravy > Vybrat vše.

    ../../_images/qet_menu_edit.png

    Obrázek: Nabídka pro úpravy QElectroTechu

Vybírání všech předmětů v pracovní ploše

Tak jako mnohé jiné nástroje CAD QElectroTech umožňuje vybrat všech prvků v pracovní ploše, výkresové oblasti, pomocí myši.

  1. Klepněte levým tlačítkem na počáteční bod obdélníkové oblasti, kterou chcete vybrat, a přesuňte myš bez uvolnění tlačítka nahoru na koncový bod.

../../_images/qet_select_all.png

Obrázek: Výběr v pracovní ploše v QElectroTechu

Vybrání všech předmětů pomocí klávesové zkratky

QElectroTech umožňuje používat klávesovou zkratku ke zvýšení pracovní výkonnosti.

  1. Pro vybrání všech předmětů v činném listu stiskněte Ctrl + a

Viz také

Další informace o klávesových zkratkách v QElectroTechu najdete v části k hlavní nabídce.