Obsah

Výchozí proměnné v QElectroTechu

Pro soustavné uspořádání vzorů záhlaví výkresů a povolení automatického číslování prvků, vodičů a listů QElectroTech poskytuje možnost práce s proměnnými.

Proměnné se používají ke stanovení obsahu textového pole a vlastností prvků, listů a vodičů. V závislosti na podmínkách během vytvoření předmětu (list, prvek, vodič atd.) je proměnná textu nebo pole vlastnosti nahrazena jinou hodnotou.

Vlastnost je určena jako řetězec, který začíná symbolem %. Výchozí proměnné poskytované QElectroTechem najdete v této části.

Obecné proměnné projektu

Následující proměnné jsou celkové proměnné. Mohou se použít k vytvoření vzorů záhlaví výkresů.

 • % {projecttitle}: Název projektu

 • % {projectpath}: Cesta k projektu

 • % {projectfilename}: Název souboru projektu

 • % {saveddate}: Datum uložení souboru

 • % {filename}: Název souboru projektu

 • % {savedfilename}: Název zapsaného souboru

 • % {savedfilepath}: Cesta k uloženému souboru

 • % {savedtime}: Čas uložení souboru

 • % {folio-total}: Celkový počet listů v projektu

 • % {version}: Verze programu

 • % {machine}: Název funkční skupiny projektu