Obsah

Odvázání nadřízeného prvku

Někdy je nutné odstranit předchozí práci. QElectroTech umožňuje rozbíjení/mazání vazeb mezi prvky (křížové odkazy).

Nadřízený prvek lze odpojit od podřízeného prvku pomocí následující kroků:

 1. Vyberte podřízený prvek, který se má odpojit, ve sbírce projektu nebo v pracovní ploše.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na vybraný prvek a vyberte volbu Upravit prvek.

  ../../../_images/qet_element_right_click.png

  Obrázek: Volby pro prvek v QElectroTechu

 3. Ve vyskakovacím okně editoru prvku zobrazte kartu Křížový odkaz (podřízený)

  schema/element/references/../../../images/qet_element_slave_linked.png

  Obrázek: Vlastnosti prvku v kartě pro křížový odkaz v QElectroTechu

 4. Stiskněte Odpojit pro odstranění křížového odkazu s nadřízeným prvkem.

 5. Pro přijetí a uložení změn stiskněte Použít.