Obsah

Číslování vodičů

QElectroTech umožňuje automatickou utřídění vodičů. Tato funkce je velmi užitečná pro vytváření odkazů, seznamu vodičů a pro rozpoznání vodičů ve fyzických systémech a výkresech.

QElectroTech umožňuje stanovit více vzorů automatického číslování. To také poskytuje mnoho pružnosti při vytváření vzorů automatického číslování pomocí textu, proměnné a pořadových čísel.

../../_images/qet_project_properties_auto_numbering.png

Obrázek: Automatické očíslování vodiče v QElectroTechu

Příklad

Převzetí obsahu z obrázku výše:

W

X

XX

XXX

N

W

Kód stanovený normou IEC 81346.

 • W: Vedení nebo přeprava z jednoho místa na druhé.

X

Alfanumerický kód odpovídající následujícímu kódování:

 • H: Vysoké napětí

 • B: 400 V AC

 • C: 230 V AC

 • D: Digitální signál

 • A: Analogový signál

 • @: Síť

XX

Instalační nebo funkční jednotka, ke které kabel patří (výkres, kde lze kabel najít).

 • 001: Přicházející plant

 • 002: Celkový pomocný výkon

 • 003: Distribuční síť

 • 004: Instalace 1

 • 005: Instalace 2

 • 999: …

XXX

List, na němž je kabel znázorněn.

N

Číslo kabelu.

Viz také

Další informace o tom, jak stanovit automatické číslovací vzory, naleznete v části vlastnosti automatického číslování projektu.

Další informace o tom, jak spravovat utřídění vodičů, naleznete v části k vytvoření vodiče.