Obsah

Otočení textu

Obsah textového pole lze otočit dvěma různými způsoby:

 1. Otočení textového pole jako předmětu.

 2. Stanovení natočení textu uvnitř textového pole.

Otočení textového pole

Textové pole je v QElectroTechu považováno za předmět. Může být vybráno, umístěno a otočeno tak jako prvky a obrázky. Může být otočeno o 90, 180 nebo 270 stupňů.

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na textové pole, které se má otočit.

  ../../_images/qet_text_field_right_click.png

  Obrázek: Volby pro textové pole v QElectroTechu

 2. Pro otočení textového pole o 90 stupňů po směru hodinových ručiček vyberte volbu Otočit.

Viz také

Další informace o otáčení předměty v pracovní ploše najdete v části k točení předmětem.

Stanovení natočení textu

Stanovení natočení textu otočí v textovém poli pouze obsahem. Výhodou volby pro natočení textu je možnost zvolit libovolný úhel mezi -360 a 360 stupni.

Stanovení natočení textu v pracovní ploše

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na textové pole, které se má natočit.

  ../../_images/qet_text_field_right_click.png

  Obrázek: Volby pro textové pole v QElectroTechu

 2. Pro zobrazení vyskakovacího okna pro natočení textu vyberte volbu Natočit texty.

  ../../_images/qet_text_field_orientation.png

  Obrázek: Vyskakovací okno pro natočení textu v QElectroTechu

 3. Stanovte úhel natočení textu.

 4. Stiskněte OK pro uložení změn.

Stanovení natočení textu v panelu s vlastnostmi výběru

 1. Vyberte textové pole, které se má natočit.

 2. Stanovte úhel natočení textu v poli Úhel v panelu s vlastnostmi výběru.

  schema/text/../../images/qet_text_field_prop.png

  Obrázek: Panel s vlastnostmi výběru pro textové pole v QElectroTechu

Poznámka

Pokud se panel s vlastnostmi výběru nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Vlastnosti výběru.