Obsah

Vytvoření seznamu součástí

Projekt je spojení/sestava prvků/součástek. QElectroTech poskytuje funkci pro vytvoření seznamu součástí, známé také jako kusovník (BOM), který zobrazuje informace o různých `prvcích`_/součástkách. QElectroTech umožňuje vytvoření seznamu součástí automaticky.

reports/nomenclature/../../images/qet_bom.png

Obrázek: Kusovník v QElectroTechu

Pro vytvoření seznamu součástí projektu:

 1. Vyvolejte list, v němž má být tabulka se seznamem součástí vytvořena.

 2. Pro zobrazení vyskakovacího okna s nastavením seznamu součástí vyberte Projekt > Přidat seznamu součástí.

  ../../_images/qet_menu_project.png

  Obrázek: Nabídka pro projekt v QElectroTechu

 3. Pro stanovení vlastností zobrazené tabulky jděte do Zobrazení.

 4. Stanovte Název tabulky, který tabulku odliší.

 5. Nastavte zobrazení tabulky (vlastnosti záhlaví a buněk tabulky, automatické přizpůsobení velikosti tabulky atd.).

  reports/nomenclature/../../images/qet_nomenclature_add_display.png

  Obrázek: Nabídka pro projekt v QElectroTechu

 6. Pro stanovení sloupců tabulky jděte do karty Obsah.

 7. Upravte seznam informací, které se mají zobrazit, pomocí příkazů v následující tabulce.

  Ikona

  Činnost

  Klávesová zkratka

  go-up

  Posunutí pole nahoru

  list-add

  Přidání pole do seznamu zobrazených

  Dvakrát klepněte na pole v seznamu dostupných

  list-remove

  Odstranění pole ze seznamu zobrazených

  Dvakrát klepněte na pole v seznamu zobrazených

  go-down

  Posunutí pole dolů

  reports/nomenclature/../../images/qet_nomenclature_add_content.png

  Obrázek: Nabídka pro projekt v QElectroTechu

  Poznámka

  Nastavení požadavku na obsah lze uložit a zvolitv části Nastavení pro zvýšení účinnosti práce.

  QElectroTech pracuje s databází SQLite, obsah tabulky se seznamem součástí může být stanoven také dotazem SQL.

 8. Stanovte parametry filtrování (Filtrovat podle a typ prvků).

 9. Jakmile je požadované nastavení stanoveno, stiskněte OK pro vytvoření tabulek se seznamy součástí.

Poznámka

Seznam součástí projektu lze kdykoli vytvořit, upravit a aktualizovat.