Obsah

Pruh s nápovědou

Pruh s nápovědou, známý také jako informační proužek, je prostor pod ovládacími kartami, v levém dolním rohu hlavního okna. Je velmi užitečný pro začátečníky s QElectroTechem kvůli způsobu, kterým poskytuje informace o poli, na které je ukázáno ukazovátkem. Uživatel se může o poli dozvědět jednoduše nasměrováním myší a přečtením informací z pruhu s nápovědou.

../_images/qet_help_bar.png

Obrázek: Pruh s nápovědou v QElectroTechu