Obsah

Vložení tabulky

QElectorTech 0.7 nemá žádný nástroj nebo položku nabídky, která by automaticky vytvářela tabulky s požadovaným počtem řádků a sloupců. QElectroTech umožňuje zavést text HTML. Toto je způsob vytváření tabulky.

 1. Pro přidání textového pole v panelu nástrojů vyberte ikonu textfield.

 2. Klepněte na oblast v pracovní ploše, kde se má tabulka vytvořit.

 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na textové pole a vyberte volbu Upravit textové pole.

  ../_images/qet_text_field_right_click.png

  Obrázek: Volba pro textové pole v QElectroTechu

 4. V editoru textového pole vyberte kartu Zdroj.

../_images/qet_text_field_source.png

Obrázek: Karta se zdrojem v editoru textového pole

 1. Zkopírujte kód html vytvořený tvůrcem tabulky HTML.

 2. V editoru textového pole vyberte kartu Formátovaný text.

schema/../images/qet_text_field_table.png

Obrázek: Karta s formátovaným textem v editoru textového pole

 1. Naplňte záhlaví a buňky odpovídajícími údaji.

 2. Stiskněte tlačítko OK a tabulka se vytvoří v pracovní ploše.

Poznámka

Pokud se pruh s nástroji nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Přidání.

Tabulka může být přesunuta a otočena přes oblast listu jako textové pole. Jedná se o předmět s textovým polem.

Poznámka

Na internetu lze nalézt noho různých tvůrců tabulek HTML. Nebo mohou být nainstalováni v počítači. Internetovou možností je:

https://www.quackit.com/html/html_table_generator.cfm