Obsah

Panel pro zpět

Panel pro vracení provedených kroků zpět zobrazuje historii od posledního uložení dokumentu. Jakmile je projekt uložen, panel zpět je automaticky vymazán.

../../_images/qet_panel_undo.png

Obrázek: Panel pro zpět v QElectroTechu

Pro zobrazení nebo skrytí panelu pro zpět:

  1. Vyberte položku nabídky Nastavení > Zobrazení > Zpět.

Panel pro zpět se používá k vrácení projektu do stavu po jedné z činností provedených po posledním uložení. Jedním klepnutím na jednu z činností uvedených v panelu Zpět, se projekt vrátí do stavu po činnosti zvolené v panelu. I když se projekt znovu neuloží, uživatel může přejít do jiného stavu, kolikrát chce.

Varování

Pokud si hrajete s panelem, ujistěte se, že jste ve správném stavu historie před pokračováním v práci, uložením projektu nebo jakoukoli nevratnou činností jako smazat list. Jakmile je projekt uložen nebo dojde k provedení nevratné činnosti, historie je vymazána.

Používání panelu pro zpět je zajímavé pro:

  • Vrácení několika kroků jedním klepnutím.

  • Obnovení předmětu, který byl před několika kroky odstraněn. Předmět může být obnoven vrácením se o jeden krok před odstraněním, kopírováním předmětu, návratem do posledního stavu historie a vložením předmětu.

  • Ověření stavu projektu o několik kroků dříve.

  • A tak dále a tak podobně.