Obsah

Smazání prvku

Práce se sbírkami lze provádět pouze v panelu se sbírkami. Před zahájením práce se sbírkami musí být zobrazen panel se sbírkami.

Poznámka

Pro zobrazení panelu se sbírkami vyberte položku nabídky Nastavení > Zobrazení > Sbírky.

QElectroTech umožňuje smazání prvku v některé ze sbírek. Uživatel si má pouze přečíst práva pro sbírku prvků QET. Uživatel může prvek smazat ve všech sbírkách kromě sbírky QET.

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na prvek, který se má smazat.

    ../../_images/qet_element_collection_element_right_click.png

    Obrázek: Volby pro prvek

  2. Pro smazání prvku klepněte na volbu Smazat prvek.

Varování

Buďte si jistí svým úmyslu prvek smazat. Prvek bude odstraněn ze sbírky a ze systému souborů.