Obsah

Obrácení výběru

Někdy je snazší vybrat předměty v pracovní ploše, jež pro požadovanou činnost nejsou zajímavé, než předměty, které mají být vybrány. Z tohoto důvodu QElectroTech poskytuje možnost obrátit výběr.

Obrácení výběru lze provést přes hlavní nabídku nebo pomocí odpovídající klávesové zkratky.

Obrácení výběru přes hlavní nabídku

  1. Vyberte předmět(y) činného listu, jež nejsou zajímavé pro požadovanou činnost.

  2. Pro obrácení výběru vyberte Úpravy > Obrátit výběr

    ../../_images/qet_menu_edit.png

    Obrázek: Nabídka pro úpravy QElectroTechu

Obrácení výběru pomocí klávesové zkratky

QElectroTech umožňuje používat klávesovou zkratku ke zvýšení účinnosti práce.

  1. Vyberte předmět(y) činného listu, jež nejsou zajímavé pro požadovanou činnost.

  2. Pro obrácení výběru stiskněte Ctrl + i.

Viz také

Další informace o klávesových zkratkách v QElectroTechu najdete v části k hlavní nabídce.